Hem

 


LuftfartsSeniorerna

Copyright @ All Rights Reserved

Välkommen till LuftfartsSeniorernas  webbplats!

 

På den här webbplatsen hittar du information om LuftfartsSeniorerna

och våra olika aktiviteter.

 


Årsmötet hölls den 7 mars, på Hemgården, med 36 medlemmar närvarande.


Mötet valde Per-Owe Ohlsson till ny ordförande efter Ingrid Lindén som avsagt sig omval. Agneta Randla och Göran Ranlöf kvarstår ytterligare ett år som styrelseledamöter. Kenneth Johansson och Anders Österlund omvaldes på två år. Janne Führ nyvaldes på två år som ersättare till Tomas Axi som avsagt sig omval.

Ingrid Lindén och Tomas Axi avtackades med blommor och present av vår nye ordförande.
Per-Owe höll därefter en kort minnesstund för en avliden kollega och medlem.


Efter en kort bensträckare fick vi en redogörelse för nuvarande LFVs beredskapsarbete.


25 april åkte 29 luftfartsseniorer till Artipelag, beläget på Värmdö. Naturskönt men kallt.

En kunnig guide berättade om utställningen som handlade om dammode, närmare bestämt en av modehuset Hermés chefsdesigners Martin Margiela. Detta kanske inte var alla herrars specialintresse, men en god lunchbuffé kunde kompensera.

 

Viktiga kommande datum under 2019:


  • 29-30 augusti
    Vi besöker Ikea Museum och Florence Stevens Huseby Bruk. Inbjudan finns nedan. OBS att svar och betalning ska vara inne senast 20 juni.
  • 24 oktober
    Information om Ostlänken och dess påverkan på Norrköping. Inbjudan kommer 3 oktober.
  • 16 december
    Vårt traditionella julbord2019-06-02/Rf