Bli medlem


 


LuftfartsSeniorerna

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften för närvarande 150 kr på bankgiro 278-6218.

 

Meddela samtidigt kassören (via e-post, telefon, ..) och ange

  • namn
  • e-postadress eller postadress (om du inte har e-post)
  • telefonnummer.

 

Avgiften beslutas på årsmötet, som är under mars månad varje år.

 

Den ska vara betald 1 juli varje år för att du ska kvarstå i föreningen.

 

Copyright @ All Rights Reserved