Hem

Copyright @ All Rights Reserved

Ett 30-tal Luftfartsseniorer samlades den 2 mars på Hemgården i Norrköping för ordinarie årsmöte.  Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes, budget och plan för 2023 likaså och  kompletterande val förrättades. Efter mötet fick vi information om nuvarande LFVs arbete för att svara  upp mot kraven på höjd beredskap, kris och krig.

Mötet avslutades därefter med kaffe och Hem(gårds)bakad bulle.

Årsmötesprotokoll. Vi återkommer med detaljerad plan för årets aktiviteter.

Verksamhetsberättelse för 2022.


Du som jobbat inom LFV med dotterbolag, gamla Luftfartsstyrelsen, flygsidan av Transportstyrelsen eller Flygplatsen och ännu inte är medlem är välkommen att bli medlem och delta. Se sidan Bli medlem.


2023-03-23/Per F