Hem

Kära vänner!


Coronan rasar fortfarande.
Styrelsen som valdes 2020 fortsätter i enlighet med det "Per capsulan"-möte vi hade i januari 2021. Protokollet finns på fliken "Åren som gått".
Den 3:e maj hade vi ett digitalt möte via Skype, där den kommande verksamheten diskuterades. I skrivande stund lär merparten av medlemmarna fått sin första spruta och säkert har en del av oss även fått spruta 2. Vi måste dock hålla oss till vad FHM och vårt regionala smittskydd säger och utifrån det kan vi ännu inte planera något. Så fort möjlighet finns planerar vi
ordna en Coronasäker utomhusaktivitet dit vi tar oss säkert på egen hand och träffas kring samvaro och egen förtäring.


De aktiviteter vi planerade för 2020 kommer att genomföras i någon form, dock osäkert när.


  • Besök på Ellen Keys Strand, lunch på Ombergs turisthotell och därefter besök på Werner von Heidenstams Övralid med kaffe i "Farfarsstugan".

  • Tvådagarsresa RTC Arlanda, LFVs kontrollcentral för "obemannade torn", Linnémuseet med Linnéträdgården i Uppsala samt Lasse Åbergs Museum i Bålsta och Tidö slott.
     
  • Besök på Sven-Harrys konstmuseum, lunch på Djurgården (Lilla Hasselbacken) och besök  på Thielska museet. Bankiren, konstmagnaten och Norrköpingssonens (Ernst Thiel) bostad rymmer inte bara Thiels samling utan har även separatutställningar.

  • Julbord.
Styrelsen.


2021-05-03/Rf