Hem

 


LuftfartsSeniorerna

Välkommen till LuftfartsSeniorernas  webbplats!

 

På den här webbplatsen hittar du information om LuftfartsSeniorerna

och våra olika aktiviteter.


OBS!

Besöket på Ellen Keys Strand och Övralid är inställt.

Vi seniorer är ju en uttalad riskgrupp för Covid-19smittan och uppmanade att hålla oss itfrån smittan så långt det går.

 


Verksamhetsåret 2020 inleddes 6 februari med en eftermiddag kring temat "Hörsel".

41 seniorer samlades på Hemgården och lyssnade till audionomen Marie Lindberg som berättade om vad som kan göras när lomhördheten slår till. Dagens hörapparater har laddningsbara batterier och kan kopplas till såväl mobiltelefon som TV/Radio och även tillbehör som fjärrkontroll och externa mikrofoner för olika ändamål. Region Östergötland verkar vara ovanligt generös med att bevilja bidrag även för tillbehören så ingen betalar mer än 2-3 besök á 200 kr och 1000 kr för apparaterna.

Efteråt serverades kaffe med hem(gårds)bakad bulle för trevlig samvaro.


Vårt ordinarie årsmöte hölls 5 mars, även det på Hemgården. 32 medlemmar deltog och avverkade i rask takt de obligatoriska besluten om verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse etc. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och därmed kunde samtliga funktionärer väljas om för en ny mandatperiod. Avgiften för 2020 fastställdes till 150 kr. Se fliken "Bli medlem" hur du betalar.

Styrelsen redogjorde även för kommande aktiviteter, se nedan.


Efter årsmötet redogjorde Swedavias biträdande miljöchef Suvi Häkkinen för Swedavias ansträngningar för att minska flygets klimatavtryck. En utmaning, då Swedavia inte råder över varesig passagerarnas eller flygbolagens beslut. Vi kunde dock med tillfredsställelse konstatera att vår gamla arbetsgivare är på god väg att nå målet "0 ton fossil koldioxid efter 2020".

Suvis bilder finns under knappen nedan.

Viktiga kommande datum:


  • OBS - besöket på Ellen Keys Strand, lunch på Ombergs turisthotell och därefter besök på Werner von Heidenstams Övralid med kaffe i "Farfarsstugan" är inställt på grund av osäkerhet med utvecklingen av pågående pandemi. Aktiviteten kan kanske återanvändas ett annat år.

  • 27 - 28 Augusti - Vi besöker RTC Arlanda, LFVs kontrollcentral för "obemannade torn" som håller på att slutföras. Därefter lunch i Arlandaområdet och vidare till Uppsala, där vi hinner bese Linnémuseet och Linnéträdgården innan vår tradionella middag på hotell Scandic Nord. Dagen därefter tar bussen oss till Lasse Åbergs Museum i Bålsta, där vi får guidning och även äter lunch. På vägen hem besöker vi Tidö slott där vi får bese paradvåningen. Det blir kaffe och bulle på värdshuset innan hemfärden.

  • 15 Oktober - Vi besöker Sven-Harrys konstmuseum, omtalat både för sin arkitektur och för konsten. Därefter lunch på Djurgården (Lilla Hasselbacken) och besök i bankiren, konstmagnaten och Norrköpingssonens (Ernst Thiel) bostad som numera rymmer inte bara Thiels samling utan även har separatutställningar.


Kallelse till samtliga evenemang kommer i god tid via post eller e-post och publiceras även på denna hemsida.


Styrelsen.


2020-03-06/Rf

Copyright @ All Rights Reserved