Om oss

Om Luftfartsseniorerna

 

Föreningen LuftfartsSeniorerna i Norrköping har i dag drygt 100 medlemmar. Vi vill bli många fler. Vi saknar dem av er som ännu inte gått med som medlemmar i vår förening och hoppas att snart få se er på vara aktiviteter. Vi välkomnar dig som till exempel har jobbat i LFV/Luftfartsstyrelsen, Transportsstyrelsens luftfartsavdelning, Swedavia eller på Norrköpings flygplats eller i annan luftfartsrelaterad verksamhet.


Vi arbetar med att samla medlemmarna vid olika tillfällen för att behålla kontakten och gemenskapen mellan oss före detta arbetskamrater. Vårt syfte är att fungera som en länk mellan dem som pensionerats och de berörda myndigheterna samt att vara en naturlig kontaktkanal mellan pensionärerna och de anställda som snart går i pension.

Vi arrangerar informationsträffar, utflykter och ett årligt julbord.

Informationsträffarna handlar både om luftfartsrelaterade ämnen och om sådant som berör oss som seniorer. Vi har som mål att göra en utflykt på våren (en dag) och en på sensommaren (två dagar), samt därutöver någon träff kring ett intressant ämne.

 

Föreningen Luftfartsverkets Seniorer i Norrköping bildades 1997 och vid första årsmötet den 23 mars 1998 fastställdes stadgarna. 2006 ändrades namnet till LuftfartsSeniorerna i samband med att Luftfartsstyrelsens anställda tillkom.

 

Bli medlem

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften som för närvarande är 150 kr på bankgiro 278-6218. Du blir avgiftsfri från och med det år du fyller 90 år.

Meddela samtidigt kassören (via e-post, telefon, ..) och ange

namn, födelsedatum, e-postadress eller postadress (om du inte har e-post) och telefonnummer.


Avgiften för det kommande året beslutas på årsmötet, som är under mars månad varje år.


Avgiften ska vara betald 1 juli varje år för att du ska kvarstå i föreningen. Du blir medlem när du har betalt medlemsavgiften. 

 

Vi hoppas att föreningen LuftfartsSeniorerna i Norrköping är något för dig! Våra aktiviteter kommer att meddelas dig i god tid. Har du några frågor kontakta gärna någon i styrelsen. 


Föreningens organisationsnummer är 802496-9324.

 

Nedan finner du länkar till våra stadgar (uppdaterade och antagna senast vid årsmötet den 7 mars 2024), samt till vår policy för hantering av personuppgifter.

 

Vår systerförening Flygplatsseniorerna Stockholm når du på http://www.lfvpensionarer.se/. 

 

 

 

 

3

2