Kontakt

Så tar du kontakt med oss i Luftfartsseniorerna

Har du frågor om kommande aktiviteter, förslag på aktiviteter eller om något
annat kan du kontakta någon i styrelsen:


Per-Owe Ohlsson, ordförande                      tel: 0708-19 23 25

e-post: per-owe.ohlsson@wnet.se Per Fröberg, vice ordförande                        tel: 0708-79 26 35
e-post: per.froberg@outlook.com                      Anders Österlund, sekreterare                      tel: 0708-53 55 30   

e-post: anders.45.osterlund@gmail.comMonica Orke, kassör                                     tel: 0705-26 60 96    

e-post: monicaorke@hotmail.seGunilla Blank, aktivitetsansvarig                    tel: 0704-83 33 09

e-post: Gunilla.Blank@gmail.com

               


Roland Burman, aktivitetsansvarig                tel: 0706-38 38 76

e-post: roland.burman@telia.com